The Digital Strategy for Wales – in conversation with Lee Waters

03 March @ 1:00 pm - 2:00 pm, Online

Welsh Flag

About this event

Join the Deputy Minister for Climate Change, Lee Waters and Chair of Digital Leaders Wales and MD of Perago, Victoria Ford for an online discussion around the Digital Strategy for Wales.

It’s been 12 months since the Welsh Government launched the Digital Strategy for Wales with a vision to improve the lives of everyone through collaboration, innovation and better public services.  What have we learnt over the last 12 months, how far have we come in realising that vision and what are the opportunities for Wales next? 

In this online session we’ll be talking to the Minister about progress against the strategy and what comes next followed by the opportunity to ask questions in a Q&A session.   

Registration is now open 

 

Y Strategaeth Ddigidol i Gymru – sgwrs gyda Lee Waters 

Digwyddiad Digital Leaders Cymru – Dydd Iau, 3 Mawrth 2022, 1 – 2pm  

 

 Ymunwch â’r Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd, Lee Waters a Chadeirydd Digital Leaders Cymru a Rheolwr Gyfarwyddwr Perago, Victoria Ford fydd yn trafod y Strategaeth Ddigidol i Gymru. 

 Mae’n flwyddyn ers i Lywodraeth Cymru gyhoeddi eu Strategaeth Ddigidol i Gymru, gyda’r weledigaeth o wella bywydau trwy gydweithio, arloesi a gwell gwasanaethau cyhoeddus. Beth ydym ni wedi’i ddysgu dros y 12 mis diwethaf, faint ydym ni wedi ei wneud i wireddu’r weledigaeth a beth yw’r camau nesaf? 

 Yn y drafodaeth ar-lein yma, byddwn yn holi’r Gweinidog am y gwaith sy’ wedi’i wneud a beth sy’ ar y gweill. Bydd cyfle i chi ofyn cwestiwn yn y sesiwn holi ac ateb fydd yn dilyn. 

I gofrestru am ddim