Salon: ‘Data Rich and Information Poor?’ Unlocking your data, ‘Digon o Ddata ond dim Digon o Wybodaeth?’ Datgloi eich data

25 September @ 5:00 pm - 7:00 pm, Swansea University, Bay Campus, School of Management, Swansea SA1 8EN

photo of people networking

Most data-rich organisations also find themselves “information poor”, meaning that they are not getting sufficient value from their data. We all need to be able to manage the data we collect and translate it into relevant, useful information. Data should drive us forward not hold us back.

Join the next Digital Leaders Wales salon, hosted by University of Swansea’s School of Management to hear from those who are making strides in this field, before opening the discussion as to how we can all do better.

Lead discussants will include Helen Thomas, Director of Information, NHS Wales Informatics Service & Value-Based Healthcare Programme, David Ford, Professor of Health Informatics and a Director of Administrative Data Research Wales and a Co-Director of the SAIL Databank at Swansea University and a representative from the ONS.

Light refreshments will be provided.

This event is kindly sponsored by:

This salon is hosted by:


Salon: ‘Digon o Ddata ond dim Digon o Wybodaeth?’ Datgloi eich data

Mae’r rhan fwyaf o sefydliadau sydd â digon o ddata yn gweld hefyd nad oes ganddyn nhw ddigon o wybodaeth, sy’n golygu nad ydyn nhw’n cael gwerth digonol o’u data. Mae’n rhaid i bob un ohonom ni allu rheoli’r data a gasglwn a’i drosi’n wybodaeth ddefnyddiol a pherthnasol. Dylai data ein sbarduno, nid ein dal yn ôl.

Ymunwch â salon nesaf Arweinwyr Digidol Cymru, sy’n cael ei gynnal gan Ysgol Rheolaeth Prifysgol Abertawe i glywed gan y rheini sy’n cymryd camau breision yn y maes hwn, cyn agor y drafodaeth ynghylch sut gall pob un ohonom wneud yn well.

Bydd cynrychiolwyr o Swyddfa Ystadegau Gwladol, Prifysgol Abertawe a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn arwain y drafodaeth.

Darperir lluniaeth ysgafn.

Noddir y digwyddiad hwn yn garedig gan Oracle.