Wales

The Digital Leaders Wales programme is a resource network for individuals and organisations across Wales who are committed to delivering sustainable and innovative digital transformation.
During Digital Leaders Week® organisations based in Wales are putting virtual conferences, online events and workshops. Are you a leader in Wales? Is your organisation? If the answer is yes, then here’s your chance to demonstrate that by also running an event during the week.
Mae rhaglen Arweinwyr Digidol Cymru yn rhwydwaith adnoddau i unigolion a sefydliadau ledled Cymru sydd wedi ymrwymo i sicrhau trawsnewid digidol arloesol a chynaliadwy.
Yn ystod Wythnos yr Arweinwyr Digidol®, mae sefydliadau yng Nghymru yn cynnal digwyddiadau, gweithdai a sesiynau ar-lein i helpu arweinwyr i archwilio’r cyfleoedd. Ydych chi’n arweinydd yng Nghymru? Yw eich sefydliad? Os felly, dyma eich cyfle chi i ddangos hynny drwy gynnal digwyddiad yn ystod yr wythnos.

Karen Lewis highlights what is happening in Wales to support digital transformation - Karen Lewis yn tynnu sylw at yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru i gefnogi trawsnewid digidol

Simon Renault highlights what is happening in Wales to support digital transformation - Simon Renault yn tynnu sylw at yr hyn sy'n digwydd yng Nghymru i gefnogi trawsnewid digidol

Karen Lewis: Why organisations in Wales should run an event during DLWeek - Karen Lewis: Pam dylai sefydliadau yng Nghymru gynnal digwyddiad yn ystod Wythnos yr Arweinwyr Digidol

See more videos

Wales #DLWeek Events