Gŵyl Dechnoleg Cymru er Lles Cymdeithasol

12th Oct 2020, 8:30 am - 4:00 pm

Gwnaed y cyhoeddiad yn Llundain ddydd Mawrth 25 Chwefror, yng ngala lansio Wythnos Arweinwyr Digidol 2020.

Bydd yr #GŵylTechErBuddCymdeithasol yn dechrau’r Wythnos Arweinwyr Digidol yng Nghymru, a bydd yn seiliedig ar y cwestiwn, “Sut y gall technoleg ddigidol ein helpu i gyflawni dyheadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru)?”. Bydd yr ŵyl ar gyfer mentrau cymdeithasol, grwpiau cymunedol a sefydliadau gwirfoddol sy’n awyddus i archwilio datrysiadau, syniadau, newyddbethau a thechnolegau digidol a allai eu helpu i weithio mewn modd mwy effeithlon a chynyddu eu heffaith.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys gofod arddangos rhyngweithiol a fydd yn dangos yr atebion arloesol sy’n siapio dyfodol y sector. Ochr yn ochr â’r expo technoleg, bydd arweinwyr digidol o’r sectorau cyhoeddus a phreifat, y trydydd sector a’r sector busnesau cymdeithasol yno i rannu eu gwybodaeth a’u profiad o ddefnyddio technoleg er budd cymdeithasol.

Dywedodd Karen:

“Rydym yn hynod o gyffrous ein bod yn gweithio gyda Nesta, y sefydliad arloesi, a CAST, y Ganolfan Sbarduno Technoleg Gymdeithasol, i gynnal y digwyddiad hwn, sef y cyntaf o’i fath yng Nghymru. Cadwch eich llygad ar y gofod hwn yn ystod y misoedd nesaf i gael rhagor o wybodaeth am y pethau anhygoel sydd gennym yn yr arfaeth ar gyfer yr ŵyl!”

Techniquest, Stuart St, Cardiff CF10 5BW, UK
Organiser

Join Digital Leaders

By submitting your contact information, you agree that Digital Leaders may contact you regarding relevant content and events.
Analytics by GoSquared